Danske stationsbyer

Danske stationsbyer

Sønder Omme 2015 Danske stationsbyer  DanmarkOpdrag Projektet er en screening og typologisk kortlægning af 256 danske stationsbymidter (byer med 1000 – 5000 indbyggere), foranlediget af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.   Projektet er i bearbejdet og...
Svenstrup Bymidte

Svenstrup Bymidte

Program for områdefornyelse, Svenstrup Bymidte Svenstrup, Aalborg, Danmark Opdrag Programmet skal danne grundlag for en planlægning / lokalplanlægning af Svendstrup bymidte. Programmet er fremstillet som en registrerende, analyserende og kreerende kortlægning af...
Gellerup-Toveshøj, design- og apteringsprincipper

Gellerup-Toveshøj, design- og apteringsprincipper

Gellerup-Toveshøj, design- og apteringsprincipper Brabrand, Aarhus, Danmark Opdrag efter konkurrence Projektet udkaster principper, eksemplificerer referencer og konkretiserer forslag til udformningen af Gellerup-Toveshøjs offentlige aptering i form af belægning,...
Fremtidens by, Nuuk

Fremtidens by, Nuuk

Fremtidens by, Nuuk Nuuk, Grønland1. præmie i åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfond   Konkurrencens sigte var at udvikle nye idéer og billeder omkring det arkitektoniske i byplanlægningen og bybygningen. Projektet anviser nye teoretiske, metodiske og...
31 byer – Region Syd

31 byer – Region Syd

Rudkøbing Aabenraa Nordborg Bogense 31 byer – Region Syd Region syd, Danmark Opdrag efter prækvalifikation Projektet omfatter en sammenlignende, typologisk registrering og analyse af 31 byer i Region Syd/ Sønderjylland og Fyn – den største og næststørste...