Gellerup-Toveshøj, design- og apteringsprincipper

Brabrand, Aarhus, Danmark

Opdrag efter konkurrence

Projektet udkaster principper, eksemplificerer referencer og konkretiserer forslag til udformningen af Gellerup-Toveshøjs offentlige aptering i form af belægning, beplantning, belysning og bestykning med byinventar. 

År: 2013

Bygherre: Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening

Konkurrencetype: Opdrag efter vundet konkurrence

Projekttype: Urban design / apteringsdesign

Størrelse: 19 HA / 300.000 m2 BRT

Samarbejdspartner: CREO Arkitekter, Birk Nielsen Landskab, COWI

Adresse: Gellerup-Toveshøj, Brabrand, Aarhus