Rudkøbing

Aabenraa

Nordborg

Bogense

31 byer – Region Syd

Region syd, Danmark

Opdrag efter prækvalifikation

Projektet omfatter en sammenlignende, typologisk registrering og analyse af 31 byer i Region Syd/ Sønderjylland og Fyn – den største og næststørste by i hver af regionens kommuner.

De identitets- og tilstandseksponerende, typologiske kategorier omfatter: stedlighedstypologi, monument-typologi, bebyggelses- og byrumstypologi, bygnings- og facadetypologi samt apteringstypologi.

Registreringen kan fungere som baggrund for byudviklings- og profileringstiltag i de enkelte byer.

Publiceret: ”31 BYER – screening af bymidter”, Region Syd.

År: 2018
Opdragsgiver: Region Syd
Type: planlægning
Pris: 0,4 mio. kr.
Samarbejdspartner: Komlab
Link: 31 byer – screening af bymidter by Region Syddanmark – issuu

Registrerede byer 

Registreringseksempler

Bytyper  

Kvalificeret registrering