“Den Blå Plats”

Varvstaden

Varvstaden, Västre Hamnen, Malmø, Sverige
Vundet parallelopdrag

Varvstaden er en ny bydel i Malmø tæt på centrum formet omkring strukturerne fra det tidligere Kockums Værft på stedet.

Bydelen er præget af de historiske havnebassiner, kanaler, kajer, industrihaller og værksteder fra skibsværftsperioden.

Projektet til den nye bydel præsenterer en tæt bebyggelse (bebyggelsesprocent ca. 200) af blandede funktioner: boliger, erhverv, skoler, børnehaver, formeret omkring gader, plader, torve, parker og vandrum.

Bydelens centrale plads og strøg gennemskæres af en letbane.

Betydningsfulde bygværker og aftryk fra værftsperioden er bevaret både i selve Varvstaden og især i bydelens kvarter, Maskinverkstaden.

År: 2013
Bygherre: PEAB, Malmø
Type: Planlægning / urban design
Størrelse: 19 HA / 400.000 m2 brt
Adresse: Västra Hamnen, Malmø

Varvstaden i Västra Hamnen

Bygningstypologisk konceptdiagram – kombinationer af punkt-, linje og fladevolumen

Bygningstypologisk konceptdiagram – kombination: urban randbebyggelse, suburban punktbebyggelse 

Kombinationstypologiske eksempler

Kombinationstypologiske eksempler

Kombinationstypologiske eksempler

Herunder – div. snit i Varvstaden

Bydelspladsen – “Varvplatsen”

Skoleparken

Karré-gård med “opstikker”

Karrébe-byggelse med opstikker ved kanalen og det gamle varv

Koncpter