Ungdomsboliger, Esbjerg

Esbjerg, Spangsbjerg, Danmark
Konkurrence efter prækvalifikation

Projektet rummer 40 ungdomsboliger i 8 etager

Boligerne grupperer sig omkring en fælles “lobby” på hver etage.

Ved foden af højhuset ligger fælleshuset som en del af haveanlægget, forpladsen og det grønne strøg gennem kvarterets bebyggelse.

Højhusets elevator og trappe fungerer som pladsens aktiverende store mobiler.

År: 2010

Konkurrencetype: Prækvalifikationskonkurrence
Bygherre: Ungdomsbo
Type: Boligbyggeri
Størrelse: 2200 m2
Adresse: Spangsbjerg, Esbjerg
Entreprisesum: 100 mio. kr.
Ingeniør: INGENIØR`NE

Konkurrenceprojekt