Modelprogram “tæt-lav” og helhedsplan Græse Bakkeby

Fredrikssund, Helsinge, Farum, Danmark
Projektkonkurrence efter prækvalifikation

Projektet giver et bud på hvordan nye tendenser og levemåder fordrer nye standarder for boliger og en optimering eller gentænkning af eksisterende typologier, her det tæt-lave boligbyggeri.

Tæt-lav-boligerne er resultat af bolig-ideologierne i 70’erne og 80’erne. Dette er ikke nødvendigvis dårlige idealer, men muligvis en ensidet betragtning af hvad en tæt-lav-bolig skal kunne.

Projektet undersøger hvordan nye tendenser kan være med til at skubbe til de traditionelle tanker om typologien og inspirere til flere fremtidige måder at leve og bo på i tæt-lav boligerne?

Og hvordan fremtidens tæt-lav-byggerier kan understøtte en holistisk og bæredygtig boform, en boform, der kan tilbyde noget ud over det sædvanlige, med diversitet i beboersammensætningen, variation af uderum og udeaktiviteter, samt gode boliger, der understøtter det sunde liv.

 

År: 2014

Konkurrencetype: Prækval-konkurrence
Bygherre: Boligselskabet Rosenvænget / Domea
Type: Bolig- og boligbebyggelsesfornyelse
Størrelse: 709 boliger
Adresse: Græse Bakkeby, Fredrikssund, Haragergård, Helsinge, Hesselbæk Park, Farum
Samarbejdspartnere: WE architecture, Preben Skaarup Landskab, CREO Arkitekter, ISC ingeniører