Danske stationsbymidter – udvikling eller afvikling?

Tegnestuen har de senere år haft de danske stationsbyer og deres historiske midte på programmet. Først som et projekt for ministeriet for By, Bygning og Landdistrikter, siden for Realdania.

Projektet, der fortsætter med nye undersøgende og konkretiserende initiativer, gennemføres i kontinuerligt samarbejde med Plan Gruppen og WE architecture og har under vejs involveret teoretiserende såvel som praktiserende planlæggere og arkitekter, fremtidsforskere, historikere, m.fl.

Projektet er startet med en screenende kortlægning af 256 danske stationsbyer mellem 1000 – 5000 indbyggere, dernæst en mere detailleret registrerende, analyserende og kreerende kortlægning af fem stationsbyer: Allingåbro, Brædstrup, Ejby, Gørlev og Sønder Omme.

Kortlægningen har fremstillet de danske stationsbyers varierende tilstand afhængig af deres historiske situation geografisk og størrelsesmæssigt samt af hvilke generiske eller planeriske scenarier og tiltag, der er tænkelige for udvikling eller afvikling.

De danske stationsbymidter repræsenterer en byudviklingshistorie og kulturarv, der mange steder, i dag er presset og fragmenteret p.g.a. butiks-, erhvervs-, servicefunktionernes tilbagegang og udflytning samt et belastende trafikmiljø og ringe bo- og bygningskvaliteter.

Nedturen, forankret i strukturelle samfunds- og livsvilkår, forsøges mange steder imødegået med lokale initiativer, men kan køre selv lokale ildsjæle trætte.

Kortlægningen har fungeret som en bred fremstilling af stationsbymidternes aktuelle fysiske-funktionelle og socialt- kulturelle tilstand med vægten lagt på det første og som afsæt for strategiske, planlægningsmæssige og konkret, byarkitektoniske tiltag.

Projektets udviklede kortlægningsmetode har opfølgende været anvendt på stationsbyerne: Sønder Omme, Hejnsvig, Vorbasse, Svendstrup,  Ejby og Strib.

Også i 31 større byer i Region Syds kommuner har kortlægningsmetoden vist sig anvendelig.

Links:

https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/de-historiske-stationsbymidter-som-kulturarv

dok.pdf (byfornyelsesdatabasen.dk)

Eksempler på stationsbyhovedgader før og nu

Eksempler på hovedgadefragmentering

Type- og skaladekonstruktion, Vildbjerg hovedgade

Generisk – planerisk – udviklingsvisioner

Eksempler på udviklingsvisioner

2015 – Sønder Omme hovedgade mod øst

2040-65 – Sønder Omme hovedgade mod øst – konstruerende alternativ, (Ill. WE architecture)

2040-65 – Sønder Omme hovedgade – rekonstruerende alternativ, (Ill. WE architecture)

2040-65 – Sønder Omme hovedgade – dekonstruerende alternativ, (Ill. WE architecture)