Rækkehusafdeling

Søparken – Boligkvarter i Rødovre

Rødovre, København, Danmark
1. præmie i prækvalifikationskonkurrence

Ved Damhusengens nordlige afslutning er 136 familie-, handicap-, ældre- og rækkeboliger indpasset efter nøje overvejelser om arealets relationer til omgivelser og nabobebyggelser.
 
Projektets vision er en parkbebyggelse eller et bylandskab, der er flettet ind i bevægelsen fra det åbne landskab over park og sportsanlæg til ”grønne by- rum” og mere intime private og halvprivate gårde og haver.
Denne bevægelse skaber helhed og variation, byarkitektonisk og rumlig kontinuitet og strukturel forståelighed.
 
Bebyggelsen består af 2 – 4 etages boliglænger/ rækkehuse med store altaner.
 
Byggeteknik: bærende murstensbeklædte betonelementer.

 

År: 2007

Konkurrence type: Prækvalifikationskonkurrence
Bygherre: Rødovre Boligselskab / DAB
Type: Boligbyggeri
Størrelse:12000 m2 
Adresse: Søparken, Slotsherrens Vænge, Rødovre
Entreprisesum:140 mio. kr.
Landskabsarkitekt: GBL
Ingeniør: Cowi A/S
Entreprenør: Einer Kornerup A/S
Samarbejdspartner: DOMUS Arkitekter A/S
 

Konkurrenceprojekt perspektiver

Etagehusafdeling

Punkthuse langs Rødovrevej