Boliger på Skousbo, Viby Sj.

Viby Sj., Danmark
Åben plankonkurrence

Projektet prioriterer en bebyggelse foldet ind i kulturlandskabet med skov og vandelementer.

Tætte-lav- og parcelhusbebyggelse er koblet sammen i kvarterer med både tættere urban og åben grøn karakter.

De grønne kvarterer fremstilles som plantager i landskabet som led i bestræbelse på at skabe en bæredygtig bebyggelse med kort cykel og gangafstand via det grønne parklandskab og forgrønnede p-arealer ind til Viby Sj´s midte og station.

Kvartererne understreger fællesskabsidéen med samling omkring fællesfunktioner og fællesarealer langs en grøn rygrad i det enkelte kvarter – inspireret af de sjællandske alléer/ allé-veje.

År: 2014

Konkurrencetype: Åben plankonkurrence
Bygherre: Roskilde Kommune
Type: Unban design, bebyggelsesplanlægning
Størrelse: 700 boliger
Adresse: Skousbo, Viby Sj.
Samarbejdspartnere: HJV Arkitekter, Preben Skaarup Landskabsarkitekter, BSAA Arkitekter 

Idéskitser