Skejbyen

Skejbygård, Aarhus, Danmark
Opdrag

 
 

Bydelen rummer færdigudbygget ca. 1000 boliger samt 7 børne-, ungdoms- og kulturinstitutioner og erhverv.

Bydelens rumligheder skabes af terrænet med dets eksisterende grønne træk i form af plantninger, hegn, grønninger, vandløb etc. sammen med bygningerne og deres murafgrænsede byrum.

Bydelens udformning bygger på en accept af den eksisterende forstadens sammensatte karakter og et ønske om bybygningsmetodisk og arkitektonisk at profilere dens komplekse miljø.

Interfererende lag af koter, eksisterende kulturskabte spor og tilføjede planlægningsnet indfoldes og skanderes til danmarks eneste erklærede, dekonstruerede byplan.

Bydelen rummer flere avancerede byggerier af danske arkitekter.

Bydelens planlægning er sket på basis af et fremsynet økologisk og kriminalpræventivt program.

Projektet til bydelen modtog Byplanprisen 1991.

År : 1990

Konkurrencetype : Opdrag

Bygherre : Århus Kommune

Type : Bybygning/ urban desing

Størrelse : 46 HA

Adresse : Århus Nord

Landskabsarkitekt : GBL og Lars Rhode

Resulterende kontekstdiagram

Skejbyplanen set mod nord

Skejbyparken set mod syd – Skejbygårdkollegiet