Almene boliger, Saltholmsgade

Aarhus, Danmark
1. præmie – prækvalifikationskonkurrence

 

Projektet rummer 53 almene boliger i fire etager med gennemlyste, lejligheder i varierende størrelse.

Bebyggelsen er placeret i en tæt, urban sammenhæng med træbeplantet gade- og indgangspartier samt et gårdmiljø med forhaver i stueplanet og altaner på øvrige planer.

Tagetagen udgør et sammenhængende, rekreativt bymiljø med boliger, fæl- leshus, drivhuse, etc., med udsigt over Aarhus midtby.

 

År: 2018

Konkurrencetype: Prækvalifikationskonkurrence
Bygherre: Boligforeningen Ringgården
Type: Boligbyggeri
Størrelse: 4000 m2 + p-kælder
Adresse: Hjortensgade / Saltholmsgade
Entreprisesum: 50 mio. kr.
Arkitekter: JWH Arkitekter / WE architecture
Landskabsarkitekt: by Munch
Ingeniør: Orbicon