Boliger på Middelfart Havn

1. præmie i projektkonkurrence udskrevet af Middelfart Kommune

 

Bebyggelsens transparente mønster af adskilte punkthuse tillader udsigt fra byen til vandet og indsigt fra vandet til den historiske by.

Bebyggelsesmønsteret skaber tillige overskuelige rum mellem og langs husene, hvilket giver Middelfartborgeren adgang til en serie nye by- og vandrum.

Projektet fremstår som en markant lys og let bebyggelse, der ”lægger til” ved Middelfart eller en bebyggelse, der bringer byen ned til vandet, indrammet af parker og beplantning.

Denne vision løber sammen med billedet af Lillebælt som modernismens danske kulturlandskab – dristige brokonstruktioner, hvide sejl i bæltet, fritidsliv, skov og strand, lette og lyse bygværker.

År: 2007-09
Konkurrencetype: Projketkonkurrence efter prækvalifikation
BygherreKPC og Middelfart Kommune
Type: Boligbyggeri
Størrelse: 4000 m2 + p kælder
Adresse: Middelfart Havn
Entreprisesum: 50 mio. kr.
Landskabsarkitekt: Land +
Ingeniør: COVI 
Samarbejdspartner: CREO Arkitekter

Konkurrence-illustrationer