Maskinverkstaden, Malmø

Vestre Hamnen, Malmø, Sverige

Opdrag

Maskinverkstaden er et gammelt skibsværftsområde i Malmø Havn tæt på centrum, der skal omdannes til et nyt kvarter i en ny bydel: Varvstaden.

Området indeholder flere bevaringsværdige bygningskomplekser og en dok fra det gamle værft.

Projektet omdanner kvarteret og dets eksisterende bygninger til et blandet bolig-, erhvervs- og institutionsområde med stor respekt for bevarelse og tilpasning samt omdannelsen af det historiske miljø.

Kvarteret bliver et tæt bykvarter eller en koncentreret bydel med vægten lagt på relationen til havnebassiner og kanaler samt de omkringliggende grønne
parker og urbane strøg.

År: 2013
Bygherre: PEAM, Malmø
Type: Byudvikling/ bybevaring
Størrelse: 5 HA, 75.000 m2 BRT
Adresse: Varvstaden, Malmø