Havnetorvet i Thisted

1. præmie

Det nye Havnetorvs vigtige placering, specielle karakter og multianvendelighed stiller særlige krav til dets bebyggelse.
 
Projektets nye torvebebyggelse danner et byrum hvis arkitektonisk udformning svarer til Thisteds skala og karakter.
 
De nye bygninger fungerer som vægge i dette byrum og spiller sammen med de eksisterende “byvægge”. Således kommer det gamle Hotel Ålborg til at danne en markante “bagvæg” i torvet.
 
Desuden indrammer og dermed fremhæver bygningerne den enestående udsigt over havn og fjord til Mors uden at dominere denne udsigt.
 
Bygninger og torv er tænkt som et arkitektonisk betydningsfuldt og attraktivt samlet bygningsværk – et sted for enden af gågaden og langs havnepromenaden, et vartegn ved indsejlingen eller indkørslen til Thisted.

 

År: 2008

Konkurrencetype: Åben konkurrence
Rådgivning: Hovedrådgiver
Bygherre: HBJ & HOK BYG
Type: Kontor- og erhvervsbyggeri
Størrelse: 1.400 m2
Entreprisesum: 12,5 mio. kr.
Ingeniør: Hamiconsult
Landskabsarkitekt og samarbejdspartner: Frode Birk Nielsen, landskabsarkitekter

Koncepter