Gellerup-Toveshøj – dispositionsplan

Gellerup-Toveshøj, Aarhus, Danmark
1. præmie, indbudt konkurrence / opdrag

Projektet fortætter og urbaniserer et typisk, almennyttigt 60er boligområde i et netværk af nye gader og pladser indenfor rammerne af en ny kvarteropdeling.
 
Der skabes et nyt, gennemkørende hovedstrøg med kollektiv trafikbetjening og et nyt centralt bytorv, ”Verdenspladsen”.
 
Bydelen aktiveres med adderede uddannelses- og erhvervsfunktioner.
 
Bebyggelsens grønne arealer omdannes til en serie aktive byparker med forbindelse til landskabstungerne nord og syd for Gellerup-Toveshøj.
 
Den politisk vedtagne plan forudsætter nedrivning, omdannelse og salg af et antal boligblokke og på sigt delområder i Gellerup-Toveshøj.
 
Planen er tilvejebragt under intensiv bygherre-, bruger- og beboermedvirkning.

 

 

År: 2006-2009
 
Bygherre : Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening
 
Konkurrencetype: Parrallelt opdrag/ opdrag
 
Type: Byfornyelse, urban design
 
Størrelse: 19 HA / 300.000 m2 brt
 
Adresse: Brabrand, Aarhus
 
Entreprisesum: 4 mia.
 
Landskabsarkitekt: Birk Nielsen
 
Samarbejdspartnere: CREO Arkitekter, Forstadskonsulenterne, Effekt, Cowi

 

“Verdenspladsen”

“Verdenspladsen”

“Bazarpladsen”

Snit i det nye strøg

Bazarpladsen mod syd øst

Bazarpladsen mod syd vest