Gellerup-Toveshøj – konkurrence

 

 

Gellerup-Toveshøj, Aarhus, Danmark
1. præmie, indbudt konkurrence

Projektet er en byfornyelse og omdannelse af et stort, typisk 60er boligområde til en bydel med såvel grønne, rekreative som mere urbane kvaliteter.

Projektet søger gennem en fortætning og urbanisering med adderede uddannelses- og erhvervsfunktioner og en socialt bevidst arkitektonisk udformning at ændre Gellerupparken og Toveshøj fra et problemområde i forstaden til en velfungerende bydel i Århus.

(Henvisning til Arkitekten nr. 13, 2009: Gentænkning af Gellerupplanen)

 

 

Planlægningsrådgivning :JWH arkitekter

Urban design rådgivning : JWH Arkitekter

År : 2006-2009

Bygherre : Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening

Konkurrencetype : Parrallelt opdrag

Type : Byfornyelse, urban design

Størrelse : 19 HA / 300.000 m2 brt

Adresse : Brabrand, Aarhus

Entreprisesum : 4 mia.
Landskabsarkitekt
: Birk Nielsen
Samarbejdspartnere
: CREO Arkitekter, Forstadskonsulenterne, Viatrafik

“Verdenpladsen”

“Verdenspladsen”

“Verdenstorvet”

“Strøget”

Fortætningseksempel – “karréen”

 Fortætningseksempel – transformation og upfill