Gellerup-Toveshøj, fokusområder

Brabrand, Aarhus, Danmark

Opdrag efter vundet Konkurrence

Projektet er et morfologisk studie af Gellerup-Toveshøjs terræn, volumen og byrum med fokus på centrale steder med betydning for den nye dispositionsplan for Gellerup-Toveshøj.

Studiet er en fremstilling af muligheder for struktureringen af både vej- og rumforløb samt de planlagte bebyggelsers placering, omfang og udformning.

År: 2011

Bygherre: Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening

Konkurrencetype: Opdrag efter vundet konkurrence

Projekttype: Urban design / byudvikling

Størrelse: 19 HA / 300.000 m2 BRT

Samarbejdspartner: CREO Arkitekter, Effekt, Birk Nielsen Landskab, COWI

Adresse: Gellerup-Toveshøj, Brabrand, Aarhus