Fotografihuset på Sukkerbiten

Oslo Havn
Åben international konkurrence

 

Projektet placerer to enkle geometriske volumener – præcise fotografiske apparater – på pieren i Oslo Fjord og Havn.

Volumenerne – cylinder og barre – skanderes til færdige bygningskroppe af bygnings- og sigtelinjer, udsigtspanoramaer samt funktionsprogrammet.

Bygningerne omgives af rekreative opholdsarealer i form af nedtrappede brygge-, park- og strandarealer.

Det runde hovedhus fleksible udstillings-, undervisnings- og servicearealer er organiseret omkring et indre, gennemgående galleri, der skaber overskuelighed i den komplekse tre-etages rumlighed.

Udvendigt er bygningerne beklædt med perforerede, sorte metalplader.

Taget på begge bygninger er udsigtsplatforme. Taget på den lille udstillingsbygning fungerer som balustrade til pierens strandpark.

Hovedhusets mørke indre refererer til fotoapparatets eller mørkekammerets magiske indre. 

År: 2019

Konkurrencetype: Åben international
Bygherre: HAV Eiendom, Fotografihuset
Type: Kultur/ Museumsbyggeri
Størrelse: 5000 m2 
Adresse: Oslo Havn
Samarbejdspartner: HJV Arkitekter

              Idéskitse

1. plan – terrænplan

2. plan

3. plan

Konkurrencefremstilling