Ejby bymidte – lokalplan
Middelfart Kommune, Danmark
Opdrag

Lokalplanen for Ejby bymidte skal sikre den hovedgade-urbanitet, der er karakteristisk for de danske stationsbyer og markant i Ejby.

Lokalplanen udpeger, efter en registrering og analyse af midten, hvilken del af dens urbane miljø og byrum, der skal fastholdes i byudviklingen, herunder de gadehuse, der i den sammenhæng er bevaringsværdige.

Lokalplanen opstiller spilleregler for gadebebyggelsens tæthed, højde og arkitektoniske udformning, samt byrummets karakter.

År: 2019
Bygherre: Middelfart Kommune
Type: Planlægning
Adresse: Ejby, Middelfart Kommune
Samarbejdspartnere: Plan Gruppen, Territorium
Henvisning: “Middelfart Kommune, Lokalplan 180, Ejby bymidte, juni 2021”

Uddrag lokalplan