Dockan

Bydelen Dockan, Malmø Havn, Sverige
Opdrag

Bydelen er planlagt og udformet på og omkring Kockums nedlagte tørdok i en tæt integration af bosætning, erhverv og højere uddannelsesinstitutioner.

Bebyggelsens karréer åbner sig mod den “blå doks” lystbådehavn og den “grønne doks” parkanlæg.

Sigtelinjer til dokhavnens fyrtårn og point de vue højhus gennemskærer og varierer den rationelle dok-struktur.

Dockplatsen i bunden af dokken udgør bydelens plads omgivet af erhverv, restauranter, caféer og butikker.  

Bydelen er en del af Västra Hamnens internationalt kendte og avancerede miljøkoncept omkring energi og bæredygtighed.

Urban design- / arkitektrådgivning: JWH Arkitekter

År: 2001-2014

Konkurrence type: Opdrag

Bygherre: Dockkan Exploatering AB

Type: Bybygning / urban design

Størrelse: 28 HA / 500.000 m2 brt

Adresse: Västra Dockan, Malmø

Samarbejdspartner: Prof., ark. SAR Hans Bjur

Den “Blå Dock” set fra Dockplatsen

Dockplatsen

Den “Grønne Dock”

Koncepter 

Kvalitetssikringsprogram – uddrag