Blå Plan – Københavns Havn – idékatalog

Københavns Kommune

Opdrag efter prækvalifikation

Planen fremstiller ideer til den urbane, rekreative og erhvervsmæssige omdannelse og udbygning af Københavns Havn fra Øresund til Kalveboderne.

Planen behandler vand og land både i den lille og store skala og tager herunder stilling til trafikal tilgængelighed, grønne-, rekreative-, sports- og kulturfaciliteter ved og på vandet.

Planen kommer med forslag til faste, flygtige og flydende byggeri på og i havnen.

 

År: 2003

Bygherre: Københavns Kommune/ Københavns Havn

Type: By- / Havneplan

Størrelse: Kbh’s Havn / Kbh’s Centrum

Landskabsarkitekt: Birk-Nielsens Tegnestue

Konsulenter: Gehl Architects, Plura-Futura, Jens Kvorning

Ingeniør: Niras