Arkitekturpolitik Skive

Opdrag efter prækvalifikationskonkurrence

Projektet fremstiller en arkitekturpolitik for Skive midtby på basis af en registrerende,
analyserende og kreerende/ illustrerende typologisk kortlægning af byen.
Arkitekturpolitikken søger metodisk og praktisk at afbalancere og instrumentalisere
kravet om at forsvare, forbedre og formidle byen som historisk og
bevaringsværdig arkitektur med behovet for fornyelse, udvikling og nybyggeri.

År: 2004

Bygherre: Skive Kommune

Konkurrencetype: Prækval. konkurrence

Projekttype: Byudvikling

Størrelse: Skive midtby

Samarbejdspartner: Gert Bech-Nielsen

Åen og broen – nuværende situation – vision

Skives naturlige og kulturlige stedlighedstypologi – tilgængelighed, naturlig og kulturlig morfologi

Broen før og nu

Den “historiske åhavn” – nuværende situation og vision

Monument- / dynamotypologi

Eksempel- bebyggelses- og byrumstypologi

Eksempel – bygningstypologi / facadetypologi

Eksempel – apteringstypologi