Bevarende og udviklende lokalplan for Ejbys historiske midte og hovedgade

Tegnestuen og Plan Gruppen har i samarbejde med Middelfart Kommune udarbejdet en (bevarende) lokalplan for Ejby midtby.

Planen bygger på den udvidede kortlægning af Ejby i forbindelse med stationsbyprojektet, tidligere gennemført af de to tegnestuer plus WE architecture.

Ejby bymidtes urbane karakter med smal gadebredde kantet af relativ høj bebyggelse er et bevaringsværdigt eksempel på en typisk dansk stationsby, som opstået i slutningen af 1800- og starten af 1900-tallet.

Bymidten og hovedgaden lider i dag under de samme problemer som mange andre stationsbyer med nedlæggelse af butikker, erhverv og institutioner, forringelse af bo-kvaliteter og fysisk-arkitektonisk fragmentering.

Lokalplanen fremstiller spilleregler for midtens bevaring og udvikling under de aktuelt ændrede bykulturelle betingelser og med respekt for Ejbys særlige stedlighed, by- og byggeskik.

(Ejby bymidte og hovedgade er i dag kløvet af hovedbanen mellem øst- og vestdanmark, hvilket giver særlige problemer for midten og hovedgaden, som lokalplanen søger at kompensere.)