Strib – bevarende lokalplan for bevaringsværdig, historisk haveby

På grundlag af en registrerende, analyserende og kreerende kortlægning af Strib midtby i samarbejde med Middelfart Kommune og en følgegruppe af borgere har tegnestuen sammen med Plan Gruppen fremstillet forudsætningerne og baggrundsmaterialet til en bevarende lokalplan for Strib.

Materialet er undervejs blevet præsenteret for teknisk udvalg i Middelfart Kommune samt et offentligt borgermøde.

Kortlægningen har fremstillet den del af Strib midtby, der er særligt bevaringsværdig som karakteristisk og tidstypisk by- og bygningsarkitektonisk miljø og kulturarv – som et klart, velbevaret og sammenhængende eksempel på haveby-idealerne fra starten af 1900-tallet, vokset ud af Stribs historiske rolle som forsvars-, rekreations-, forlystelses-, transit- og villaby på ”pynten” ind til Lillebælt.

Den kreerende kortlægning har præsenteret et sæt overordnede spilleregler for struktureringen og udformningen af Strib midtby, der sikrer balancen mellem bevaring, fortsatte transformationer og udviklingsmuligheder.