Affaldscontainere for Vestforbrænding

Københavns omegnskommuner m.fl., Danmark

  1. præmie i design-konkurrence efter prækvalifikation plus opdrag med opfølgende containerserie på terræn og nedgravet
De oprindelige beholdere plus senere serier er designede med henblik på at skulle stå frit, synligt og tilgængeligt.

Derfor er designet enkelt, tidløst og indpasningsvenligt i stort set alle miljøer.

Det fremadrettede design og materialevalg – miljøvenligt polyetylen kombineret med rustfrit stål – understreger det høje kvalitetsniveau.

Beholderens og indkasttoppens profilerede overflade er graffitipræventiv, og den slidstærke, gennemfarvede polyetylen sikrer, at beholderen bevarer et smukt udseende.

De specialdesignede systemfliser i beton/ stålplader er med til at sikre, at standpladserne forekommer ordentlige og velindpassede.

“VF-beholderserien” på terræn består af beholdere til glas og papir, der begge får i 1000 og 2000 liter.

“Nedgravnings-serien” VF 600 er fraktioneret til papir, pap, glas, metal, husholdningsaffald, m.m.

“Affaldsstuds-serien” indgår i Vestforbrændings containerserier til flasker og aviser.

“Affaldsstudsen” udgør toppen af en ”affaldspose” nedsænket i en støbt grube under terræn.

Det specialdesignede stållåg over gruben i affaldsstuds- og VF 600 serierne indgår som et vigtigt led i det samlede design af containeropstillingen.

År: 1999-2018

Konkurrencetype: Prækval. + opdrag
Bygherre: Vestforbrænding
Type: Objektdesign / byinventar
Størrelse: 10.000 stk.
Adresse: Omegns-København, m.fl. kommuner i DK
Ingeniør: Carl Bro
Producent: Rotationsplast, JOCA
Samarbejdspartnere: Designit, Vesthardt design

Koncepter / oprindelig konkurrence